مشخصات فردی


مهارت‌های تخصصیقوانین و مقررات

پیش از تکمیل فرم، نکات زیر را مدنظر داشته‌باشید:

لطفا تمامی فیلدها را به دقت تکمیل نمایید.

هنگام بارگزاری رزومه، بهتر است نمونه کارهای خودرا پیش و پس از انجام نیز ضمیمه نمایید. برای این منظور لطفا تمامی فایل‌ها را داخل یک فایل زیپ قرارداده و ارسال نمایید.

پس از دریافت اطلاعات شما، بسته به نیاز موسسه به جذب نیروی جدید و در بازه‌های زمانی مختلف برای شرکت در آزمون ورودی هماهنگی می‌گردد.