پرداخت وجه و تایید سفارش

برای پرداخت هزینه خدمات می‌توانید وجه پرداختی را به شماره کارت یا حساب زیر واریز نمایید و مشخصات فیش واریز را برای ما از طریق فرم زیر یا واتساپ و یا ایمیل ارسال کنید.

شماره حساب: 0302031698009

شماره کارت: 6362141057400716

شماره شبا : IR850620000000302031698009

حساب نزد بانک آینده به نام مریم داودی

 

** فراموش نکنید که حتما مشخصات فیش واریزی را برای ما از طریق تلگرام یا واتساپ یا فرم زیر ارسال یا به آدرس pay@writeme.ir ایمیل نمایید (یکی از مراحل ذکر شده کافیست) تا فرآیند انجام پروژه پیگیری شود. چنانچه فیش ارسالی شما به دست ما نرسد ممکن است تکمیل سفارش به تعویق بیافتد.