- فایل مورد نظر را داخل کادر زیر بکشید یا روی دکمه Choose File کلیک کنید.
- اگر می‌خواهید همزمان چندین فایل را انتخاب نمایید ، آن‌ها را به صورت zip درآورده و ارسال کنید.


کدام یک از موارد زیر همراه با متن ترجمه شود؟نوع بازنویسی را انتخاب نمایید : (*)
* پر کردن موارد ستاره دار ضروری می باشد.

* از تمامی اطلاعات وارد شده به ویژه فایل های ارسالی ما مطابق با اصل عدم افشای اطلاعات مندرج در استاندارد ISO 17100 : 2015 محافظت و حراست خواهد شد.